HOTLINE

การเลือกขนมให้เหมาะกับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน

เป็นที่ทราบกันดีตามหลักโภชนาการว่า ” You Are What You Eat “ คือ กระบวนการต่างๆ ที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านสุขภาพและการเจริญเติบโตกับอาหาร มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ในวัยแรกเริ่มของชีวิต ถ้าคุณแม่บ้านเลือกที่ใส่ใจให้ความสำคัญกับโภชนาการตั้งแต่เริ่มต้น ก็จะเสมือนเป็นการวางรากฐานให้ชีวิตประสบความสำเร็จไปได้ครึ่งชีวิตแล้ว เราจึงควรให้ความสำคัญแม้แต่ การเลือกขนมให้เหมาะกับเด็กก่อนวัยเรียน

และเหตุผลที่จะต้องมาพิจารณาเลือกขนมให้เหมาะกับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน เนื่องจากขนมเป็นส่วนหนึ่งของอาหาร หากไม่เลือกให้ดี หรือ เลือกให้ไม่ดี ย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กก่อนวัยเรียน อาจทำให้ต้องชะงักการเติบโต สติปัญญาไม่ดีเท่าที่ควร หรือ เจ็บป่วยบ่อย ดังนั้น จึงควรให้เด็กได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่ มีความหลากหลายของชนิด วันละ 3 มื้อ และมีนมเป็นอาหารเสริม

ในที่นี้ขอให้คำจำกัดความก่อนว่า ” ขนม ” หมายถึง ของกินที่ไม่ใช่กับข้าว มักมีรสหวาน ปรุงจากแป้ง หรือ ข้าวผสมน้ำตาล บางชนิดมีกะทิด้วย โดยสรุป คือ ขนมจะเป็นอาหารว่างรสหวานที่ประกอบด้วยแป้ง น้ำตาล และมะพร้าว

  • สำหรับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน คือ เด็กในช่วงอายุ 1-6 ปี ซึ่งพลังงานที่ร่างกายของเด็กวัย 1 ปี ต้องการจากอาหารคือวันละประมาณ 1,000 กิโลแคลอรี่ และ เพิ่มมากขึ้นปีละ 100 แคลอรี่ไปเรื่อยตามอายุที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมที่ปฏิบัติ หลักการเลือกขนมให้เหมาะกับเด็กวัยก่อนเข้าเรียนง่าย ๆ คือ เป็นพลังงานจากขนมได้ไม่เกิน 10% ของพลังงานที่เด็กต้องการในแต่ละวัน  วันละไม่เกิน 2 มื้อ ห่างจากอาหารมื้อหลักอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เด็กอิ่มจนไม่ยอมกินอาหารมื้อต่อไป และควรเลือกที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง

ตัวอย่างคร่าวๆ คือ เด็ก 1 ขวบ ต้องการพลังงานวันละ 1,000 กิโลแคลอรี่ ให้ทานขนมได้วันละไม่เกิน 2 ครั้ง เราอาจให้ทานขนมได้ตอน 10.00 น. กับ 14.00 น. โดยจัดให้ห่างจากมื้อหลักอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ขนมก็ควรเลือกที่ให้พลังงานมื้อละไม่เกิน 100 กิโลแคลอรี่ (10%ของ1,000 กิโลแคลอรี่) พออายุ 2 ปี ต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 1,100 กิโลแคลอรี่ ขนมก็ควรให้พลังงานมื้อละไม่เกิน 110 กิโลแคลอรี่ (10%ของ1,100 กิโลแคลอรี่)

แต่เพื่อให้เด็กในวัยนี้ได้รับสารอาหารเหมาะสมกับกิจกรรม คุณแม่บ้านก็สามารถแปลงขนมเป็นผลไม้สดรสหวานตามฤดูกาลแทนได้  ขึ้นอยู่กับอายุ และกิจกรรมของเด็ก 

บทความอื่นๆ

บทความ

การเก็บรักษาน้ำยาต่างๆในบ้าน

 การเก็บรักษาน้ำยาต่างๆในบ้าน สมัยก่อนนี้อุปกรณ์ที่คุณแม่บ้านใช้ช่วยทำความสะอาด ก็มีเพียงไม้กวาด แปรงขัดทองเหลือง ผ้าสำหรับเช็ดถูกับถังน้ำ เท่านั้น 

บทความ

การดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้

การดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้ จะช่วยให้เฟอร์นิเจอร์สามารถใช้งานได้เป็นปกติ และ มีความสวยงามคงทนนานไปได้อย่างมีความคุ้มค่า เหตุผลที่คุณแม่บ้านก็สามารถดูแลรักษาและซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ไม้

บทความ

การทำความสะอาดตู้เย็น

9 วิธี ทำความสะอาดตู้เย็น เป็นสิ่งที่คุณแม่บ้านควรทำเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง จะช่วยให้ตู้เย็นโปร่งโล่งสะอาด น่าใช้ ไม่มีเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย ของเสียหมักหมม