HOTLINE

การทำความสะอาดตู้เย็น

          การทำความสะอาดตู้เย็น เป็นสิ่งที่คุณแม่บ้านควรทำเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง จะช่วยให้ตู้เย็นโปร่งโล่งสะอาด น่าใช้ ไม่มีเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย ของเสียหมักหมม ซึ่งการทำความสะอาดมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ คือ
ขั้นตอนที่ 1 ถอดปลั๊กไฟตู้เย็น เพื่อป้องกันการโดนไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อต
ขั้นตอนที่ 2 จัดการของออกจากตู้เย็นให้หมด และ ล้างเช็ดภายนอกของภาชนะทุกชิ้นในตู้เย็น
ขั้นตอนที่ 3 ถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ถอดได้ เช่น ลิ้นชัก ชั้นวางของ ไปล้างให้สะอาด เช็ดและตากให้แห้งสนิท
ขั้นตอนที่ 4 ใช้ฟองน้ำเปียกชุบเบกกิ้งโซดาเช็ดคราบภายในตู้เย็น และ ยางขอบประตู 
ขั้นตอนที่ 5 ทำความสะอาดช่องแช่แข็ง โดยละลายน้ำแข็งออกก่อนเช็ดล้างด้วยฟองน้ำชุบเบกกิ้งโซดา
ขั้นตอนที่ 6 สำรวจว่าตู้เย็นไม่มีกลิ่นอับเลย สะอาดดีทุกซอกมุมแล้วหรือยัง
ขั้นตอนที่ 7 ใช้ฟองน้ำเช็ดล้างพื้นผิวด้านนอกของตู้เย็นทุกด้าน รวมถึงแผงระบายความร้อนและใบพัดลม
ขั้นตอนที่ 8 ประกอบชิ้นส่วนที่แห้งแล้วกลับเข้าที่ ก่อนนำอาหารกลับเข้าไปจัดวางในตู้เย็น
ขั้นตอนที่ 9 เสียบปลั๊กไฟฟ้าให้ตู้เย็นทำงานต่อตามปกติ

แถมเทคนิคเล็กๆน้อยๆ  สำหรับช่วยรักษาให้ตู้เย็นปลอดกลิ่นได้นาน ๆ คือ  ให้วางถ้วยเล็ก ๆ ใส่เบกกิ้งโซดา “ หรือ  วางม้วนกระดาษทิชชูที่ใกล้หมดเหลือติดแกนสักครึ่งนิ้วก็ได้ไว้ในตู้เย็น “  ก็จะช่วยดูดซับกลิ่นอับ กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ ในตู้เย็นให้ได้เป็นอย่างดี

บทความอื่นๆ

บทความ

การเก็บรักษาน้ำยาต่างๆในบ้าน

 การเก็บรักษาน้ำยาต่างๆในบ้าน สมัยก่อนนี้อุปกรณ์ที่คุณแม่บ้านใช้ช่วยทำความสะอาด ก็มีเพียงไม้กวาด แปรงขัดทองเหลือง ผ้าสำหรับเช็ดถูกับถังน้ำ เท่านั้น 

บทความ

การดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้

การดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้ จะช่วยให้เฟอร์นิเจอร์สามารถใช้งานได้เป็นปกติ และ มีความสวยงามคงทนนานไปได้อย่างมีความคุ้มค่า เหตุผลที่คุณแม่บ้านก็สามารถดูแลรักษาและซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ไม้