HOTLINE

การดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้

การดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้ จะช่วยให้เฟอร์นิเจอร์สามารถใช้งานได้เป็นปกติ และ มีความสวยงามคงทนนานไปได้อย่างมีความคุ้มค่า เหตุผลที่คุณแม่บ้านก็สามารถดูแลรักษาและซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้มี ดังต่อไปนี้

1.การจัดวาง เฟอร์นิเจอร์ในจุดที่มีอากาศถ่ายเท ปราศจากมดปลวก และไม่ควรวางในที่มีแสงแดดแรงหรือความชื้น
2.ไม่วางวัสดุร้อนจัด หรือ เย็นจัด ลงบนเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยตรงโดยไม่มีวัสดุอื่นรองรับ หากมีน้ำหกควรรีบเช็ดทันที
3.ทำความสะอาด  ด้วยแปรงปัดฝุ่น หากมีคราบสกปรกให้ใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาด
และ ตามด้วยผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง อาจทาทับด้วยขี้ผึ้ง แล้ว ใช้ผ้าแห้งเช็ดเงา
4.หลีกเลี่ยงของมีคม ระวังไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงมาลับเล็บ ไม่นำวัสดุแข็งหยาบมาเสียดสีผิวของเฟอร์นิเจอร์
5.ไม่เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาเคมี เช่น แอลกอฮอล์
6.ไม่ควรใช้วิธีลาก หรือ ผลัก เพราะ จะทำให้สลักไม้ที่เข้าลิ้นไว้คลอนหลุดหลวมออก
7.ไม่ลากเลื่อน  ถาดหรือภาชนะใส่ของหนักครูดผิว
8.หลุมรอยแตก ที่พื้นผิวให้ใช้ดินสอพองผสมผงสีแดง ดำ และเหลือง ที่หาซื้อได้จากร้านฮาร์ดแวร์ มาผสมให้สีเข้ากับสีของชิ้นเฟอร์นิเจอร์ อัดลงหลุมและทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วใช้กระดาษทรายละเอียดขัดดินสอ พองส่วนเกินออกจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ แล้วทาทับด้วยน้ำยาเคลือบผิวไม้

บทความอื่นๆ

บทความ

การเก็บรักษาน้ำยาต่างๆในบ้าน

 การเก็บรักษาน้ำยาต่างๆในบ้าน สมัยก่อนนี้อุปกรณ์ที่คุณแม่บ้านใช้ช่วยทำความสะอาด ก็มีเพียงไม้กวาด แปรงขัดทองเหลือง ผ้าสำหรับเช็ดถูกับถังน้ำ เท่านั้น 

บทความ

การทำความสะอาดตู้เย็น

9 วิธี ทำความสะอาดตู้เย็น เป็นสิ่งที่คุณแม่บ้านควรทำเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง จะช่วยให้ตู้เย็นโปร่งโล่งสะอาด น่าใช้ ไม่มีเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย ของเสียหมักหมม